کانون نوجوانان مسجد ثامن الائمه علیهم السلام

آموزش زبان انگلیسی پایه هفتم

در اینجا می توانید آموزش گام به گام دروس زبان انگلیسی پایه هفتم را مشاهده نمایید:

 فیلم اول

 فیلم دوم

 فیلم سوم

 فیلم چهارم

 فیلم پنجم

 فیلم ششم

 فیلم هفتم

 فیلم هشتم

 فیلم نهم

 فیلم دهم

 فیلم یازدهم

فیلم دوازدهم

خروج از نسخه موبایل