کانون نوجوانان مسجد ثامن الائمه علیهم السلام

آموزش زبان انگلیسی پایه هشتم

در اینجا می توانید آموزش گام به گام دروس زبان انگلیسی پایه هشتم را مشاهده نمایید:

فیلم اول

فیلم دوم

فیلم سوم

فیلم چهارم

فیلم پنجم

فیلم ششم

فیلم هفتم

فیلم هشتم

فیلم نهم

فیلم دهم

فیلم یازدهم

خروج از نسخه موبایل